Spaarvoorwaarden

 

ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Spaar voor Signature Dish” actie (verder te noemen: ‘Actie’)
 2. De Actie heeft als doel om klanten van de aangesloten bedrijven/winkels op te roepen om zegels te sparen waarmee per volle spaarkaart voor 2 personen een Signature Dish verkregen kan worden.
 3. De spaarzegels worden in Lelystad en Dronten uitgegeven aan de kassa bij de aangesloten bedrijven/winkels en zijn onbeperkt geldig.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de spaarvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de spaarvoorwaarden zal op de website van restaurantsilver.nl worden geplaatst, voorzien van een datum.
 5. De Organisator, de aangesloten bedrijven/winkels en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

SPAREN

 1. Restaurant Silver is verantwoordelijk voor de uitgifte van de spaarkaarten en spaarzegels.
 2. U ontvangt bij de aangesloten bedrijven/winkels één (1) spaarzegel bij iedere €10,- / €15,- / €20,- / € 25,- en € 30,- aan boodschappen of andere diensten (zie voor de onder aangesloten bedrijven/winkels de bestedingsbedragen per spaarzegel).
 3. Bij vierentwintig (24) originele spaarzegels heeft u een volle spaarkaart.
 4. Het aantal spaarzegels wordt berekend over het netto kassabonbedrag.
 5. De berekening van het aantal spaarzegels over uw aankoop gebeurt bij alle aangesloten bedrijven/winkels op identieke wijze.
 6. Over het aankoopbedrag van alle producten bij de aangesloten bedrijven/winkels worden spaarzegels verstrekt.

 

INLEVEREN

 1. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd bij restaurant Silver voor een gratis Signature Dish voor 2 personen en hebben een waarde van € 30,-
 2. Volle spaarkaarten kunnen alleen ingeleverd worden bij een Basics menu vanaf 3-gangen of een verrassingsmenu vanaf 4-gangen.
 3. Per volle spaarkaart kan de bijbetaling variëren van € 45,- tot € 69,- afhankelijk van het aantal gangen.
 4. De Signature Dish is alleen verkrijgbaar bij inlevering van een geldige volle spaarkaart en de daarbij behorende bijbetaling.
 5. Oneven aantal personen; bijvoorbeeld 3, 5, 7, 9 ect. kunnen ook een Signature Dish verkrijgen tegen betaling van € 15,- , dit alleen in combinatie met minimaal één (1) volle spaarkaart.
 6. Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarzegels zijn inwisselbaar.
 7. Restaurant Silver behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen.
 8. Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met andere acties/aanbiedingen worden verzilverd.
 9. Losse spaarzegels of spaarkaarten met minder dan vierentwintig (24) spaarzegels zijn niet inwisselbaar.
 10. Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie.

 

SLOTBEPALINGEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de spaarkaart, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten op de spaarkaart of spaarzegels.
 3. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, noch voor welke schade of welk letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de Items.
 4. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u terecht op restaurantsilver.nl/actie of telefonisch op nummer 0320-417645.
 5. Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing.